تکمیل فاز چهارم طرح توسعه و راه‌اندازی فضای تولید به مساحت ۱۲۰۰۰ مترمربع در سه طبقه