توسعه خطوط تولید از ۱۵۰دستگاه به بیش از ۷۰۰ دستگاه تولید، دوخت  و چاپ و بسته بندی