انتخاب امیر منصور شیرازیان به عنوان مدیر موفق صنعت پلاستیک کشور