انتخاب نایلون سپید به عنوان واحد تولیدی نمونه صنعتی در جشنواره صنعت پلاستیک