افزایش پروانه بهره برداری به میزان ۲۶۴۳‍۱ تن در سال و تکمیل فاز سوم طرح توسعه