افتتاح کارخانه عباس آباد در وسعتی بیش از ۲۰۰۰۰ متر مربع