شروع به کار منصور شیرازیان در ۸ سالگی زیر نظر حاج قاسم دامغانی چهره ماندگار صنعت پلاستیک