دریافت جواز کسب تولیدی جهت کارخانه شهرک صنعتی عباس اباد