شرکت تولیدی نایلون سپید
شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩  -    
 |  English  |  العربیه
صفحه اصلی > محصولات > محصولات فانتزی  > نایلون فانتزی صفحه پنجم  بازگشت به صفحه قبلی

 

کد محصول : 8161

نام محصول : زارا
نوع دسته : موزی
ابعاد : 45×30
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 95 عدد


کد محصول : 8160

نام محصول : زارا
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×35
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 65 عدد

کد محصول : 8159

نام محصول : فارلو
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 35 عدد

کد محصول : 8158

نام محصول : پی پر
نوع دسته : موزی
ابعاد : 45×35
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 82 عدد

 

کد محصول : 8165

نام محصول : لی وایز
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد

کد محصول :‌ 8164

نام محصول : تدی 5
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد

کد محصول : 8163

نام محصول : تدی 5
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×35
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 73 عدد


کد محصول : 8162

نام محصول : ربوک
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد

 


 
 کد محصول : 8167

نام محصول : پااپی
نوع دسته : موزی
ابعاد : 45×30
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 99 عدد

کد محصول : 8166

نام محصول : لی وایز
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد

                           
5 4  3  2  1
 قبلي  >>>>>

دفتر مرکزی : تهران - خیابان مولوی شرقی - پلاک 223 تلفن : 33137999 - 021 فاکس 33124164 - 021 شبکه های اجتماعی 09218455027