شرکت تولیدی نایلون سپید
شنبه ٠٨ آذر ١٣٩٩ -
English|
صفحه اصلی > محصولات > محصولات فانتزی  > نایلون فانتزی صفحه چهارم  بازگشت به صفحه قبلی

 

کد محصول : 8149

نام محصول : پی پر جین
نوع دسته : موزی
ابعاد : 40×30
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 109عدد


کد محصول : 8148

نام محصول : لی وایز
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد


کد محصول : 8147

نام محصول : لی وایز
نوع دسته : موزی
ابعاد : 60×50
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 40 عدد

کد محصول : 8146

نام محصول : بی بی
نوع دسته : موزی
ابعاد : 35×25
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 150عدد

 

کد محصول : 8153

نام محصول : فیفا
نوع دسته : تقویت - بندی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 12 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 35 عدد

کد محصول :‌ 8152

نام محصول : پاپی
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد

کد محصول : 8151

نام محصول : توی استوری
نوع دسته : موزی
ابعاد : 50×40
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 63 عدد


کد محصول : 8150

نام محصول : پی پر جین
نوع دسته : موزی
ابعاد : 40×30
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 109عدد

 

کد محصول : 8157

نام محصول : پی پر
نوع دسته : بندی
ابعاد : 60×50
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 40 عدد

کد محصول : 8156

نام محصول : ورساج
نوع دسته : موزی
ابعاد : 60×50
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 40 عدد


کد محصول : 8155

نام محصول : ورساچ
نوع دسته : موزی
ابعاد : 60×50
ضخامت : 8 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 40 عدد


کد محصول : 8154

نام محصول : کاکا
نوع دسته : بندی
ابعاد : 37×50
ضخامت : 12 میکرون
تعداد در کیلو : حدود 40 عدد

 <<<<<بعدی
5  4  3  2  1
 قبلي  >>>>>

    دفتر مرکزی : تهران - خیابان مولوی شرقی - پلاک 223 تلفن : 33137999 - 021 فاکس 33124164 - 021 شبکه های اجتماعی 09218455027